Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.

Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019 2020 2021 2022— Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
             
Vuoden 2018 sitoumukset 1 285 595 930 930 1 860 5 600
Menot yhteensä 1 285 595 930 930 1 860 5 600

2018 talousarvio 47 299 000
2017 talousarvio 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 412 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 3 312 000 euroon nähden aiheutuu osallistumisesta Helsinki Graduate School of Economicsin toimintaan.


2018 talousarvio 3 412 000
2017 talousarvio 3 382 000
2016 tilinpäätös 3 714 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys talousarvioesityksen 25 836 000 euroon nähden on 7 633 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden vuoden 2018 menoista, 333 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.01, 775 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.01, 525 000 euroa siirrosta momentilta 28.90.20 johtuen eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen ja 1 000 000 euroa on siirrosta momentilta 28.20.01 johtuen Kansalaisneuvonnan siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio 33 469 000
2017 III lisätalousarvio 300 000
2017 I lisätalousarvio 140 000
2017 talousarvio 9 620 000
2016 tilinpäätös 7 623 000