Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

92. EU ja kansainväliset järjestötPDF-versio

60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 18 493 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää varojen siirtoon rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiseen rahastoon siirrettäväksi edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 8 luvun 2 §:n 9 mom. mukaan Rahoitusvakausvirasto ottaa huomioon vakausmaksuja määritettäessä väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain (986/2012) nojalla sen voimassaoloaikana kerätyn rahoitusvakausrahastoon siirretyn pankkiveron siten, että maksuvelvollisten vakausmaksua pienennetään vuodesta 2015. Pankkivero luetaan verovelvollisten laitosten hyväksi vuodesta 2015 lukien vakausmaksua määritettäessä samassa suhteessa kuin ne ovat suorittaneet pankkiveroa niin kauan kuin varat riittävät.

Vuoden 2015 talousarviossa myönnettyä kolmevuotista siirtomäärärahaa jää käyttämättä 18 493 000 euroa, joka uudelleenbudjetoidaan aiempaa vastaavaan tarkoitukseen.


2018 talousarvio 18 493 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 881 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 103 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 984 000 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä EU:n lisätalousarvion vaikutuksista Suomen maksuihin EU:lle sekä hintaindeksiä koskevista tarkistuksista.


2018 talousarvio 1 881 000 000
2017 III lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 903 000 000
2016 tilinpäätös 1 951 000 000