Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

3.1. Målen för finanspolitikenPDF-versio

Den finanspolitik och ekonomiska politik som statsminister Stubbs regering driver och som härrör sig från statsminister Katainens regering styrs av konkreta mål i syfte att minska underskottet i statsfinanserna till 1 % och att få till stånd en minskning av statsskulden i förhållande till totalproduktionen före valperiodens slut.

Regeringens politik styrs också av målet för det strukturella saldot i de offentliga finanserna enligt vilket underskottet i förhållande till totalproduktionen får vara högst 0,5 % på medellång sikt samt av de maximala referensvärdena för underskott och skuldsättning i den offentliga ekonomin enligt EU-fördraget.

Med hjälp av finanspolitiken och den ekonomiska politiken strävar man efter att minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. För att minska hållbarhetsunderskottet säkras genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Dessutom stärks förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning, och statsfinanserna anpassas i enlighet med de beslut som fattats i planen för de offentliga finanserna våren 2014 och i regeringsprogrammet i juni 2014.