Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

30. SjukförsäkringPDF-versio

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att Folkpensionsanstalten får använda högst 52 800 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 10 100 000 euro till finansiering av projekt för utveckling av behovsprövad individuella rehabilitering enligt samma lag, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 2 119 990 000
2017 bokslut 1 942 157 161
2016 bokslut 1 150 092 347