Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring

Statsbudgeten 2018

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 773 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 350 000 euro av förvaltning och styrning av Utvärderingsenhetens servicesystem samt 423 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 773 000
2018 budget 52 479 000
2017 bokslut 49 622 000
2016 bokslut 56 305 000

25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter som föranleds av förberedelserna inför inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling.

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 7 400 000
2017 bokslut 5 800 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 13 årsverken i uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till genomförande av pilotprojektet Perhevapaalta työmarkkinoille (Återgång till arbetet efter familjeledighet) till ett belopp av högst 1 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av ett projekt där personer som varit familjelediga en längre tid får stöd att återvända till arbetslivet. Syftet med pilotprojektet är att erbjuda karriär- och jobbsökarträning vid familjecentren.


2018 I tilläggsb. 1 000 000
2018 budget 50 500 000
2017 bokslut 49 690 000
2016 bokslut 36 300 000