Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 741 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 241 000 euro av utvidgandet av SHVS verksamhet och 3 500 000 euro av verkställandet av aktiveringsmodellen.


2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000
2016 bokslut 319 481 000