Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 108 000 euro.

Förklaring:I anslagsändringen har som tillägg beaktats 217 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring till moment 23.01.01 på 245 000 euro för stöd för TOIMI-projektet och 80 000 euro för organisering av ministeriernas arkiv.


2018 I tilläggsb. -108 000
2018 budget 31 004 000
2017 bokslut 31 200 000
2016 bokslut 28 764 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 613 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 113 000 euro av lönejusteringar och 1 500 000 euro av täckandet av de ökade kostnaderna för utomstående hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar, varav 1 000 000 euro är en överföring från moment 33.70.20.


2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000
2016 bokslut 16 522 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 196 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 140 000 euro av kostnaderna för projektet för ibruktagande av Valtti-terminalerna och 56 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb. 196 000
2018 budget 7 992 000
2017 bokslut 8 818 000
2016 bokslut 8 065 000