Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att det i fråga om pilotprojekten för kundens valfrihet inom social- och hälsovården och personlig budget kan ingås åtaganden så att de föranleder staten utgifter på sammanlagt högst 199 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Förklaring:Det föreslås att den totala finansieringen av pilotprojekt med valfrihet som genomförs 2018—2021 ska utökas med 100 miljoner euro och att finansieringen av pilotprojekten ändras till att grunda sig på en fullmakt. I den ordinarie budgeten för 2018 har för kostnader för pilotprojekt med valfrihet beviljats 100 miljoner euro. Utöver detta beräknas användningen av fullmakten föranleda utgifter till ett belopp av 14 miljoner euro år 2019, 58 miljoner euro år 2020 och 28 miljoner euro år 2021.

I den första tilläggsbudgeten för 2017 beviljades anslaget i form av ett treårigt reservationsanslag, men i budgeten för 2018 har anslaget beviljats som ett tvåårigt reservationsanslag.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 100 000 000
2017 bokslut 30 000 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 850 000
2017 bokslut 6 300 000
2016 bokslut 6 300 000