Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Undervisningsministeriet
         05. Kyrkliga ärenden
         07. Utbildningsstyrelsen
         08. Internationellt samarbete
         60. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         88. Vetenskap
         90. Konst och kultur
         98. Idrottsverksamhet
         99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2018

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 100 000 euro.

Anslaget får användas till räntestöd för studielån enligt lagen om studiestöd (28/1972) samt till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 000 euro på grund av avskrivning av osäkra borgensfordringar som betalats med statens medel före 1990 och som avdrag 1 000 000 euro på grund av en minskning av antalet lån som staten betalar i egenskap av borgensman och 1 000 000 euro på grund av en minskning av räntestöden.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget
   
Räntestöd för studielån 100 000
Borgensansvarsbelopp 15 000 000
Betalningseftergift 5 000 000
Avskrivningar av borgensansvarsfordringar 5 000 000
Ränteunderstöd 2 000 000
Sammanlagt 27 100 000


2006 budget 27 100 000
2005 budget 24 100 000
2004 bokslut 27 268 155