Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Korkotulot108 79695 96495 290-674-1
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille12 4329 1006 400-2 700-30
05.Korot muista lainoista72 96571 13170 393-738-1
07.Korot talletuksista8561 0001 0000
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot22 54315 73317 4971 76411
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 194 4402 110 0002 404 000294 00014
01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot1 194 4402 110 0002 404 000294 00014
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta98 00098 00090 000-8 000-8
01.Osuus Suomen Pankin voitosta98 00098 00090 000-8 000-8
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset236 569181 000179 900-1 100-1
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset236 569181 000179 900-1 100-1
Yhteensä1 637 8052 484 9642 769 190284 22611