Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Förvaltning
       30. Företagspolitik
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2005

20. Teknologi- och innovationspolitikPDF-versio

83. Lån för teknologisk forskning och utveckling(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse beviljas är 20 000 000 euro.

Förklaring:Avsikten är att maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse beviljas skall hållas kring 20 miljoner euro under innevarande valperiod. Förfarandet med betalningsbefrielse skall omvärderas 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb.
2005 budget 64 063 000
2004 bokslut 61 417 101
2003 bokslut 69 758 071