Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
       01. Tasavallan presidentti
       02. Tasavallan presidentin kanslia
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

  v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
  1000 €%
 
01.Tasavallan presidentti1 4333 1752 875-300-9
01.Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)1341261260
02.Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1241991990
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)1 1752 8502 550-300-11
02.Tasavallan presidentin kanslia34 74634 53516 532-18 003-52
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 9038 5358 432-103-1
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)4646006000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 6796 5002 500-4 000-62
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)21 70018 9005 000-13 900-74
Yhteensä36 18037 71019 407-18 303-49
 Henkilötyövuodet74,878,075,0