Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

  v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 30121 74421 8661221
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 30121 74421 8661221
10.Eduskunnan kanslia120 359106 404112 5876 1836
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)52 35554 33955 9001 5613
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)4 2088 7657 087-1 678-19
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)15 79612 50013 6001 1009
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 0004 3004 000-300-7
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)44 00026 50032 0005 50021
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 7816 0496 2141653
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 7816 0496 2141653
30.Ulkopoliittinen instituutti3 4383 5063 568622
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 2573 3383 383451
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1811681851710
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 89615 88915 8890
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 30715 30715 3070
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)5895825820
90.Eduskunnan muut menot4 0044 0054 0050
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha)4 0044 0054 0050
Yhteensä170 779157 597164 1296 5324