Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till filmproduktionsbolag för att minska de svårigheter och ekonomiska förluster som covid-19-läget orsakar.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd till filmproduktionsbolag, genom vilka de svårigheter och ekonomiska förluster som orsakas av covid-19-läget minskas.


2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 VII tilläggsb. 41 994 000
2020 IV tilläggsb. 20 600 000
2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000