Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas också högst 14 890 000 euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier och andra understöd till personer och firmor inom konst- och kultursektorn.

Förklaring:Av tillägget föranleds 14 890 000 euro av minskning av konsekvenserna av coronavirusläget för personer och firmor inom kultur- och konstsektorn och 110 000 euro av betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal för de ökade uppgifter som beviljandet av coronaunderstöd medför.


2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 VII tilläggsb. 7 019 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000