Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

91. UngdomsarbetePDF-versio

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till statsunderstöd till organisationer på ungdomsområdet för personalutgifter i anslutning till anställning av sommartidsanställda.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd för personalutgifter till organisationer på ungdomsområdet som är berättigade till statsbidrag för att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet samt av understöd för stödjande av ungdomars sommarföretagande och färdigheter i företagande och arbetslivsfärdigheter.


2021 I tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 9 771 000
2020 VII tilläggsb. 17 570 000
2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 750 000