Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas också högst 14 890 000 euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier och andra understöd till personer och firmor inom konst- och kultursektorn.

Förklaring:Av tillägget föranleds 14 890 000 euro av minskning av konsekvenserna av coronavirusläget för personer och firmor inom kultur- och konstsektorn och 110 000 euro av betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal för de ökade uppgifter som beviljandet av coronaunderstöd medför.


2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 VII tilläggsb. 7 019 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till filmproduktionsbolag för att minska de svårigheter och ekonomiska förluster som covid-19-läget orsakar.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd till filmproduktionsbolag, genom vilka de svårigheter och ekonomiska förluster som orsakas av covid-19-läget minskas.


2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 VII tilläggsb. 41 994 000
2020 IV tilläggsb. 20 600 000
2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000