Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagare
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 530 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av domstolsärenden i anslutning till coronaviruspandemin.


2021 I tilläggsb. 7 530 000
2021 budget 284 278 000
2020 VII tilläggsb. 5 861 000
2020 IV tilläggsb. 333 000
2020 budget 255 060 000
2019 bokslut 251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 549 000 euro.

Förklaring:I tillägget har för arbetet med att åtgärda anhopningen av ärenden i anslutning till coronaviruspandemin beaktats 450 000 euro vid den allmänna intressebevakningen, 410 000 euro vid ekonomi- och skuldrådgivningen, 224 000 euro vid rättshjälpen och 90 000 euro vid konsumenttvistenämnden, samt beaktats 375 000 euro till följd av en minskning av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten i anslutning till coronaviruspandemin.


2021 I tilläggsb. 1 549 000
2021 budget 81 947 000
2020 VII tilläggsb. 2 042 000
2020 IV tilläggsb. 1 320 000
2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000