Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagare
       50. Valutgifter
            20. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 300 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter till kommunerna för säkert genomförande av röstningen i kommunalvalet 2021 under de exceptionella omständigheterna.

Förklaring:Tillägget föranleds av förrättande av kommunalvalet på ett säkert sätt i det exceptionella läget på grund av coronaviruspandemin.


2021 I tilläggsb. 1 300 000
2021 budget 11 859 000
2020 budget 3 522 000
2019 bokslut 35 202 759