Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagare
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

30. ÅklagarePDF-versio

01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 841 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av domstolsbehandlingen av brottmål i anslutning till coronaviruspandemin.


2021 I tilläggsb. 841 000
2021 budget 55 729 000
2020 VII tilläggsb. 895 000
2020 IV tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 48 146 000
2019 bokslut 45 848 000