Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       30. Åklagare
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

40. Verkställighet av straffPDF-versio

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 720 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av verkställigheten av straff i anslutning till coronaviruspandemin.


2021 I tilläggsb. 4 720 000
2021 budget 233 939 000
2020 VII tilläggsb. 1 993 000
2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000