Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2020

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.


2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000