Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
            52. Eräät avustukset

Talousarvioesitys 2020

91. NuorisotyöPDF-versio

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen aiheuttamien nuorten työpajatoiminnan kustannusten ja tulonmenetysten korvaamisesta.


2020 II lisätalousarvio 1 500 000
2020 talousarvio 23 513 000
2019 tilinpäätös 21 323 000
2018 tilinpäätös 19 923 000

52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden tapahtumien ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu varautumisesta koronaviruksen aiheuttamiin lisämenoihin.


2020 II lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 1 900 000
2019 tilinpäätös 1 750 000
2018 tilinpäätös 1 800 000