Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2020

90. LiikuntatoimiPDF-versio

30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikunnan ja urheilun peruuntuneista tapahtumista aiheutuneisiin kuluihin, lajiliittojen ja urheiluseurojen toimintakyvyn turvaamiseen sekä valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten toiminnan turvaamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetysten korvaamisesta.


2020 II lisätalousarvio 19 600 000
2020 talousarvio 8 000 000
2019 tilinpäätös 3 800 000
2018 tilinpäätös 7 000 000