Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2020

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Pro Musica -säätiön lahjoituksesta koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99.


2020 II lisätalousarvio 100 000
2020 I lisätalousarvio 900 000
2020 talousarvio 4 106 000
2019 tilinpäätös 4 115 000
2018 tilinpäätös 3 995 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvista liike- ja työtilojen sekä juhlatilojen vuokratuottojen menetyksistä. Lisäys mahdollistaa Suomenlinnan hoitokunnalle tarvittaessa liike- ja työtilojen osalta 100 % vuokranalennuksen myöntämisen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille yrityksille huhti—kesäkuulta 2020.


2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 095 000
2019 tilinpäätös 2 224 000
2018 tilinpäätös 2 290 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi museoiden ja linnojen pääsylipputulojen vähentymisestä sekä tilaisuuksien peruuntumisista aiheutuvien menetysten korvaamisesta.


2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000
2018 tilinpäätös 19 952 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille.


2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000
2018 tilinpäätös 9 380 000