Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
23. Valtioneuvoston kanslia 500 0 0 0 0 500
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 500 500
24. Ulkoministeriön hallinnonala 38 524 0 0 0 1 100 39 624
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 952 952
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 37 572 1 100 38 672
25. Oikeusministeriön hallinnonala 147 550 0 0 0 1 000 148 550
10. Tuomioistuintulot 45 800 -3 000 42 800
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 26 000 26 000
20. Ulosottomaksut 73 000 4 000 77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 30 290 0 0 0 0 30 290
98. EU:lta saatavat tulot 28 340 28 340
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 626 0 0 0 7 000 9 626
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 600 7 000 9 600
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 382 447 5 050 0 0 1 600 2 389 097
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 125 802 125 802
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 209 24 209
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 834 13 834
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 10 215 10 215
25. Metallirahatulot 50 5 050 700 5 800
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 903 821 1 903 821
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 234 386 234 386
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 930 16 930
60. Työturvallisuusmaksu 800 800
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 36 700 36 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 700 900 2 600
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 214 790 0 0 1 460 588 464
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 400 18 400
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 563 814 1 000 564 814
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 790 460 5 250
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 962 703 0 0 0 0 962 703
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733 536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000 340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 558 558
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 40 500
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 100 3 100
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 375 5 375
44. Kalastonhoitomaksut 9 386 9 386
45. Riistanhoitomaksut 11 751 11 751
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 800 4 800
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 0 0 0 0 3 350
10. Väyläviraston tulot 2 500 2 500
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 470 960 37 000 0 0 0 507 960
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 21 600 37 000 58 600
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 200 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 214 700 214 700
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 598 675 0 0 0 0 598 675
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300 300
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 494 650 494 650
98. Valtionapujen palautukset 101 200 101 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 925 925
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 7 900 73 000 0 0 0 80 900
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 5 250 73 000 78 250
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 1 000
39. Muut sekalaiset tulot 514 200 0 -43 200 0 0 471 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 173 200 -43 200 130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 84 000 84 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 250 000 250 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 7 000
  Yhteensä 5 745 939 115 840 -43 200 0 12 160 5 830 739