Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
              70. Opintotukitoiminnan tulot
              88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista
              99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 400 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vuonna 2019 maksettujen takausvastuiden lyhennykset2 400 000
Takausvastuusaatavien lisäys11 000 000
Korkotulot5 000 000
Yhteensä18 400 000

2019 talousarvio18 400 000
2018 talousarvio18 300 000
2017 tilinpäätös18 201 693

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 400 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 563 814 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista 542 600 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen, 16 850 000 euroa on jakamattomia voittovaroja ja 4 364 000 euroa aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksia. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio563 814 000
2018 I lisätalousarvio1 600 000
2018 talousarvio570 500 000
2017 tilinpäätös554 686 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 563 814 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista. Tulojen lisäystä vastaava määräraha on tarkoitus käyttää momentilta 29.80.52 Kansallisteatterin peruskorjauksen suunnitteluun.


2019 IV lisätalousarvio1 000 000
2019 talousarvio563 814 000
2018 tilinpäätös572 100 000
2017 tilinpäätös554 686 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2019 talousarvio4 000 000
2018 talousarvio4 000 000
2017 tilinpäätös8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen yhteydessä tapahtuneen vahingon korvauksista. Korjauskustannuksiin on saatu vahingonkorvauksia 790 000 euroa.


2019 I lisätalousarvio790 000
2019 talousarvio4 000 000
2018 talousarvio4 000 000
2017 tilinpäätös8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan muiden osapuolten kanssa yhdessä toteuttamien hankkeiden ulkopuolisten rahoitusosuuksien tuloutuksesta. Ulkopuolisina osuuksina saatuja tuloja vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.80.75.


2019 IV lisätalousarvio460 000
2019 I lisätalousarvio790 000
2019 talousarvio4 000 000
2018 tilinpäätös12 821 187
2017 tilinpäätös8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.