Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 400 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2019 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 400 000
Takausvastuusaatavien lisäys 11 000 000
Korkotulot 5 000 000
Yhteensä 18 400 000

2019 talousarvio 18 400 000
2018 talousarvio 18 300 000
2017 tilinpäätös 18 201 693

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 400 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 563 814 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 542 600 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen, 16 850 000 euroa on jakamattomia voittovaroja ja 4 364 000 euroa aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksia. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 563 814 000
2018 I lisätalousarvio 1 600 000
2018 talousarvio 570 500 000
2017 tilinpäätös 554 686 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 563 814 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista. Tulojen lisäystä vastaava määräraha on tarkoitus käyttää momentilta 29.80.52 Kansallisteatterin peruskorjauksen suunnitteluun.


2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 563 814 000
2018 tilinpäätös 572 100 000
2017 tilinpäätös 554 686 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen yhteydessä tapahtuneen vahingon korvauksista. Korjauskustannuksiin on saatu vahingonkorvauksia 790 000 euroa.


2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan muiden osapuolten kanssa yhdessä toteuttamien hankkeiden ulkopuolisten rahoitusosuuksien tuloutuksesta. Ulkopuolisina osuuksina saatuja tuloja vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.80.75.


2019 IV lisätalousarvio 460 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 12 821 187
2017 tilinpäätös 8 594 575

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.