Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 45 800 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot46 91946 00045 690
— muut tuotot4110110
Tuotot yhteensä46 92346 11045 800
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset78 05165 00065 000
— osuus yhteiskustannuksista31 21230 00030 000
Kustannukset yhteensä109 26395 00095 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-62 340-48 890-49 200
Kustannusvastaavuus, %434948

2019 talousarvio45 800 000
2018 talousarvio46 110 000
2017 tilinpäätös46 923 115

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 45 800 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Sähköisesti suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden asioiden osuus on kasvanut, minkä vuoksi tulokertymä pienenee aiemmin arvioidusta.


2019 IV lisätalousarvio-3 000 000
2019 talousarvio45 800 000
2018 tilinpäätös45 297 275
2017 tilinpäätös46 923 115

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot24 83125 00026 000
— muut tuotot3--
Tuotot yhteensä24 83425 00026 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset22 72525 60023 500
— osuus yhteiskustannuksista6 9878 4007 500
Kustannukset yhteensä29 71234 00031 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-4 878-9 000-5 000
Kustannusvastaavuus, %847484

2019 talousarvio26 000 000
2018 talousarvio25 000 000
2017 tilinpäätös24 833 779

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot77 09372 80072 800
— muut tuotot187200200
Tuotot yhteensä77 28073 00073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset49 01652 85048 950
— osuus yhteiskustannuksista12 77013 06113 015
Kustannukset yhteensä61 78665 91161 965
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)15 4947 08911 035
Kustannusvastaavuus, %125111118

2019 talousarvio73 000 000
2018 talousarvio73 000 000
2017 tilinpäätös77 279 827

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Ulosoton maksutulot kasvat aiemmin arvioidusta perintätuloksen kasvun myötä.


2019 IV lisätalousarvio4 000 000
2019 talousarvio73 000 000
2018 tilinpäätös80 144 182
2017 tilinpäätös77 279 827

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2018—2019 ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1046/2016). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2019 talousarvio2 750 000
2018 talousarvio2 750 000
2017 tilinpäätös2 562 263

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.