Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
23.Valtioneuvoston kanslia5000000500
99.Valtioneuvoston kanslian muut tulot500500
24.Ulkoministeriön hallinnonala38 5240001 10039 624
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot952952
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot37 5721 10038 672
25.Oikeusministeriön hallinnonala147 5500001 000148 550
10.Tuomioistuintulot45 800-3 00042 800
15.Yleisen edunvalvonnan tulot26 00026 000
20.Ulosottomaksut73 0004 00077 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 7502 750
26.Sisäministeriön hallinnonala30 290000030 290
98.EU:lta saatavat tulot 28 34028 340
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot1 9501 950
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 6260007 0009 626
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot2 6007 0009 600
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 382 4475 050001 6002 389 097
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista125 802125 802
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista24 20924 209
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista13 83413 834
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot10 21510 215
25.Metallirahatulot505 0507005 800
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 903 8211 903 821
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset234 386234 386
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut16 93016 930
60.Työturvallisuusmaksu800800
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot36 70036 700
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 7009002 600
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot14 00014 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala586 214790001 460588 464
70.Opintotukitoiminnan tulot18 40018 400
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista563 8141 000564 814
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0007904605 250
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala962 7030000962 703
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot536 733536 733
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta340 000340 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta10 00010 000
04.EU:lta saatavat muut tulot558558
20.Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta40 50040 500
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 1003 100
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut5 3755 375
44.Kalastonhoitomaksut 9 3869 386
45.Riistanhoitomaksut11 75111 751
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot4 8004 800
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 35000003 350
10.Väyläviraston tulot2 5002 500
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot850850
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala470 96037 000000507 960
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 8502 850
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista21 60037 00058 600
31.Palkkaturvamaksujen palautukset31 81031 810
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot200 000200 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot214 700214 700
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala598 6750000598 675
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 6001 600
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot300300
90.Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta494 650494 650
98.Valtionapujen palautukset101 200101 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot925925
35.Ympäristöministeriön hallinnonala7 90073 00000080 900
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 6501 650
20.Siirto valtion asuntorahastosta5 25073 00078 250
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot1 0001 000
39.Muut sekalaiset tulot514 2000-43 20000471 000
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista173 200-43 200130 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot84 00084 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset250 000250 000
10.Muut sekalaiset tulot7 0007 000
 Yhteensä5 745 939115 840-43 200012 1605 830 739