Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 683 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -0,2 -2½ -2½
Dieselöljyn kulutus 4,8 ½ 1,0
Sähkön kulutus 2,0 ½

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2017 alusta korotettiin sekä liikennepolttoaineiden että lämmityspolttoaineiden veroa. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta. Esityksen mukaan lämmitys-, työkone ja voimalaitospolttoaineiden veroja korotetaan nettomääräisesti 45 milj. eurolla.

  Voimassa oleva verotaso
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 22,87
Raskas polttoöljy, snt/kg 27,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 191,02
Maakaasu, €/MWh 18,614
Nestekaasu, snt/kg 26,65
Polttoturve, €/MWh 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 295 1 294 1 259
Diesel1) 1 362 1 413 1 408
Sähkö 1 148 1 158 1 179
Muut 790 782 837
Yhteensä 4 595 4 647 4 683

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2016 2017
     
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 770 775
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 446 454
Turpeen alempi verokanta2) 134 148
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 581 614
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 102 105
Muut 35 35

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 31 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2018. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2018 talousarvio 4 683 000 000
2017 talousarvio 4 647 000 000
2016 tilinpäätös 4 594 845 294

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 683 000 000 euroa.