Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 683 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-0,2-2½-2½
Dieselöljyn kulutus4,8½1,0
Sähkön kulutus2,0½

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2017 alusta korotettiin sekä liikennepolttoaineiden että lämmityspolttoaineiden veroa. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta. Esityksen mukaan lämmitys-, työkone ja voimalaitospolttoaineiden veroja korotetaan nettomääräisesti 45 milj. eurolla.

 Voimassa oleva verotaso
  
Moottoribensiini, snt/l70,25
Dieselöljy, snt/l53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l22,87
Raskas polttoöljy, snt/kg27,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,703
Kivihiili, €/t191,02
Maakaasu, €/MWh18,614
Nestekaasu, snt/kg26,65
Polttoturve, €/MWh1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2951 2941 259
Diesel1)1 3621 4131 408
Sähkö1 1481 1581 179
Muut790782837
Yhteensä4 5954 6474 683

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 20162017
   
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)770775
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta446454
Turpeen alempi verokanta2)134148
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta581614
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero102105
Muut3535

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 31 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2018. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2018 talousarvio4 683 000 000
2017 talousarvio4 647 000 000
2016 tilinpäätös4 594 845 294

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 683 000 000 euroa.