Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 400 000 euro till följd av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till 2018 och som tillägg 2 000 000 euro för införandet av ett förmånstagarregister och 750 000 euro för att utveckla systemet för beviljande av identifieringskoder för juridiska personer till företag och för uppdateringen av uppgifterna i systemet.


2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589
2015 bokslut -2 118 331

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att också ersättningarna för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider beaktas vid nettobudgeteringen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 19 482 000
2016 bokslut 19 647 000
2015 bokslut 18 677 000