Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansieringen av en rådgivningstjänst för företag om offentlig upphandling.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 33 558 000
2016 bokslut 33 559 000
2015 bokslut 40 588 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 630 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 32.20.06 och föranleds av en precisering av de löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017.


2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672
2015 bokslut 214 435 000