Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.20.06 för stärkande av Tekes och Finpros internationella programsamarbete.


2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 34 130 000
2016 bokslut 35 600 000
2015 bokslut 52 095 000