Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

70. IntegrationPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av det understöd som beviljas under momentet eller av annan förskottsfinansiering.

Förklaring:Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000
2015 bokslut 2 246 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av förskott för kostnader som kommunen har för familjegrupphem och andra bostadsenheter för ensamkommande barn, om detta är motiverat med tanke på hur verksamheten ordnas samt till betalning i förskott av kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av betalning av grundläggande utkomststöd.

Förklaring:Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 232 245 000
2016 bokslut 131 308 940
2015 bokslut 96 667 044