Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 400 000 euro till följd av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till 2018 och som tillägg 2 000 000 euro för införandet av ett förmånstagarregister och 750 000 euro för att utveckla systemet för beviljande av identifieringskoder för juridiska personer till företag och för uppdateringen av uppgifterna i systemet.


2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589
2015 bokslut -2 118 331

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att också ersättningarna för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider beaktas vid nettobudgeteringen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 19 482 000
2016 bokslut 19 647 000
2015 bokslut 18 677 000