Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

94. Nettoamorteringar och skuldhantering(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 427 080 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att man i nettobudgeteringen såsom inkomster beaktar emissionsvinster, kapitalvinster och inkomsterna från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Förklaring:För nettoamorteringar till nominellt värde antecknas ett tillägg av 1 461 080 000 euro, varvid beloppet av nettoamorteringarna till nominellt värde stiger till 3 572 934 000 euro. Från emissionsförlusterna avdras 19 000 000 euro och från kapitalförlusterna 15 000 000 euro. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoamorteringar till 3 623 934 000 euro år 2005.

Beräknad fördelning av anslaget efter de föreslagna ändringarna
   
Nettoamorteringar till nominellt värde (netto) 3 572 934 000
Emissionsförluster (netto) 6 000 000
Kapitalförluster (netto) 45 000 000
Sammanlagt 3 623 934 000


2005 II tilläggsb. 1 427 080 000
2005 I tilläggsb. 2 196 854 000