Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 305 178 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

2) enintään 1 775 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti lukiokoulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä lukioiden kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) 846 864 000
— kunnallinen tutkintokoulutus, nuorten oppimäärä (90 950 * 7 991,84 €) 726 858 000
— yksityinen tutkintokoulutus, nuorten oppimäärä (9 230 * 8 069,01 €, sis. alv.) 74 477 000
— kunnallinen tutkintokoulutus, aikuisten oppimäärä (4 820 * 4 711,65 €) 22 710 000
— yksityinen tutkintokoulutus, aikuisten oppimäärä (1 570 * 4 844,10 €, sis. alv.) 7 605 000
— kunnallinen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (180 * 9 293,31 €) 1 673 000
— yksityinen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (50 * 9 639,95 €, sis. alv.) 482 000
— erityisen koulutustehtävän lisärahoitus (1,55 % kokonaiskustannuksista) 13 059 000
Kuntien rahoitusosuus -543 461 000
Valtionavustukset 1 775 000
Yhteensä 305 178 000

Määrärahan mitoituksessa käytetyt euromäärät yksikköä kohden (ei sis. alv)

   
Lukiokoulutus 7 943,00 euroa/opiskelija

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 10 880 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (ukrainalaisille pakolaisille järjestettävä lukiokoulutus ja TUVA-koulutus) -500
Opiskelijamääräarvion muutos 5 566
Oppivelvollisuuden laajentaminen 13 918
Vailla kotikuntaa olevien määrän kasvu 278
Valtionosuuden indeksikorotus (2,2 %) 6 771
Valtionosuuden määräytymisperusteiden muutokset 739
Yhteensä 26 772

2024 talousarvio 305 178 000
2023 talousarvio 278 406 000
2022 tilinpäätös 257 161 918