Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 000 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siitä, että julkisselvityksiä on aloitettu aiempaa enemmän.


2019 IV lisätalousarvio 300 000
2019 talousarvio 75 255 000
2018 tilinpäätös 78 838 600
2017 tilinpäätös 79 098 060