Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

IV lisätalousarvioesitys 2019PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA924 000
01. Hallinto524 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä524 000
90. Muut menot400 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä100 000
59. Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)300 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA0
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-21 595 000
01. Ministeriö ja hallinto-14 895 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä-19 650 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 755 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu300 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä300 000
50. Vaalimenot-7 000 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA27 868 000
01. Hallinto13 425 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-82 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-105 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-88 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä12 500 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 200 000
10. Poliisitoimi8 397 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 880 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000
20. Rajavartiolaitos1 070 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 070 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta3 330 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 725 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä600 000
40. Maahanmuutto1 646 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 846 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 200 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 586 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus6 586 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 253 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä7 839 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA75 395 000
01. Hallinto10 155 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä155 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
10. Verotus ja tulli12 157 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 617 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 940 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 600 000
20. Palvelut valtioyhteisölle4 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
50. Eläkkeet ja korvaukset1 572 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä1 572 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen30 685 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä11 200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä485 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)19 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-3 174 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 426 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-5 200 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-400 000
90. Kuntien tukeminen4 100 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä4 100 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen15 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt900 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA2 857 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-15 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-15 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Ammatillinen koulutus400 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus0
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä-900 000
80. Taide ja kulttuuri2 472 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä115 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 357 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA53 874 000
01. Hallinto ja tutkimus486 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä71 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-585 000
10. Maaseudun kehittäminen-20 000 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)0
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-20 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
20. Maa- ja elintarviketalous68 314 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 314 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä65 000 000
40. Luonnonvaratalous1 858 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 658 000
64. Metsähallitus16 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä16 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot3 200 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 200 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA110 620 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot100 475 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä135 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 660 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v), lisäystä102 000 000
10. Liikenneverkko9 460 000
01. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä460 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä380 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)8 620 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
20. Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut300 000
01. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut385 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä385 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA52 515 000
01. Hallinto3 183 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 885 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä258 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka15 000 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)0
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka31 372 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 240 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 132 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä-3 140 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-280 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 700 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-160 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-30 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
60. Energiapolitiikka36 100 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)0
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), lisäystä36 100 000
70. Kotouttaminen0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-238 050 000
01. Hallinto500 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
02. Valvonta511 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä391 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000
25. Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-125 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-133 000 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha), vähennystä-13 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä-70 000 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä-50 000 000
20. Työttömyysturva-85 000 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä-40 000 000
30. Sairausvakuutus-10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
40. Eläkkeet-29 100 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä900 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
50. Veteraanien tukeminen16 000 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 238 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 238 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha), lisäystä16 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto600 000
65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen1 439 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 439 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-21 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot-99 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-99 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu78 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)0
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä78 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
36. VALTIONVELAN KOROT24 000 000
01. Valtionvelan korko24 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä24 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 94 973 000