Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            20. Erityismenot
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 20 783 000
2018 tilinpäätös 20 230 000
2017 tilinpäätös 20 357 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 650 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 19 950 000 euroa rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten korvausten jäädessä WinCapita-asiassa aiempaa arvioitua pienemmiksi vuonna 2019 korvausten maksamisen siirtyessä seuraaville vuosille ja lisäyksenä 300 000 euroa muiden erityismenojen kuin WinCapita-asiasta maksettavien korvausten kasvusta johtuen.


2019 IV lisätalousarvio -19 650 000
2019 talousarvio 31 093 000
2018 tilinpäätös 11 383 494
2017 tilinpäätös 13 782 775

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 755 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kasvaneista IT-hankemenojen sekä europarlamenttivaalien ja hallinnonalalle siirrettyjen talous- ja velkaneuvonnan arvonlisäveromenoista.


2019 IV lisätalousarvio 4 755 000
2019 talousarvio 46 745 000
2018 tilinpäätös 46 740 474
2017 tilinpäätös 45 026 611