Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

90. Avkastning av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 476 313 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 467 313 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Medlen anvisas för rehabilitering av frontveteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet.


2018 budget 476 313 000
2017 II tilläggsb. 11 637 000
2017 I tilläggsb. 5 500 000
2017 budget 449 163 000
2016 bokslut 426 788 000