Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 570 500 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 564 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ibruktagandet av fondmedel för finansieringen av byggnadskostnaderna för den nya multifunktionsarenan i Tammerfors.


2018 budget 570 500 000
2017 III tilläggsb. 7 000 000
2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 545 686 000
2016 bokslut 543 044 183