Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 34 114 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 8 410 000 euro jämfört med det belopp på 25 704 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av Europeiska kommissionens utbetalningar. Den ena utbetalningen uppgår till 4 050 000 euro och hänför sig till en specialåtgärdsansökan av gräns- och visumfinansieringsinstrument ur fonden för inre säkerhet, varifrån Finland får EU-medfinansiering (90 %) för tre havsfartyg. Den andra utbetalningen uppgår till 4 360 000 euro och är en förhandsbetalning till Finlands andel för asylsökande som ska omplaceras för tiden 9.12.2017—31.12.2018.


2018 budget 34 114 000
2017 I tilläggsb. 1 550 000
2017 budget 8 396 000
2016 bokslut 43 634 598