Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av mynt samt för inlösen av mynt och för utgifter för lagring och förstöring av mynt. Inkomster som inflyter under momentet får användas till ett belopp av högst 1 700 000 euro för betalning av ersättning till Ab Myntverket i Finland för de jubileumsmynt i euro som tillverkats med stöd av de förordningar om jubileumsmynt som finansministeriet utfärdat före den 1 mars 2014 på de villkor som staten och Ab Myntverket i Finland i övrigt kommit överens om.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 10 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 9 950 000 euro, varav 8 250 000 euro föranleds av att staten enligt Finlands Banks uppskattning borde lösa in 50 cents och 1 euros mynt till ett belopp av sammanlagt cirka 8 250 000 euro av Finlands Bank år 2018. Inlösningsbehovet föranleds av att Finlands Bank innehar mer mynt med de nämnda nominella värdena än vad som är ändamålsenligt med tanke på kontantförsörjningen.

Av avdraget föranleds 1 700 000 euro av betalning av ersättningar för de jubileumsmynt i euro som tillverkats med stöd av de förordningar om jubileumsmynt som finansministeriet utfärdat före den 1 mars 2014.


2018 budget 50 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 8 825 441