Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2012

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Poiketen siitä, mitä talousarvioesityksen momentin 27.01.88 selvitysosassa ehdotetaan, puolustusvoimien ravitsemispalvelujen tuottamiseen tarvittava käyttö- ja vaihto-omaisuus on tarkoitus siirtää perustettavalle yhtiölle. Omaisuuden arvo on noin 7,2 milj. euroa. Jos yhtiö häviää puolustusvoimien ruokahuoltoa koskevan kilpailutuksen, sitoutuu se, uuden palveluntuottajan niin pyytäessä, myymään suurkeittiölaitteet tasearvolla.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Puolustusministeriön yhteisen viran, hallitusneuvos, keskusosaston päällikkönä, nimike muutetaan 1.2.2012 lukien osastopäälliköksi.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virka avautuu 1.2.2012 viran nykyisen haltijan jäädessä eläkkeelle. Tässä yhteydessä erittelyviran nimi muutetaan vastaamaan muiden osastopäälliköiden virkanimikkeitä ja kelpoisuusehtoja sekä valtionhallinnon johtajapolitiikan linjauksia.


2012 talousarvio 18 678 000
2011 III lisätalousarvio 261 000
2011 talousarvio 18 645 000
2010 tilinpäätös 18 732 000