Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
            01. Puolustusministeriön toimintamenot
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa: Poiketen siitä, mitä talousarvioesityksen momentin 27.01.88 selvitysosassa ehdotetaan, puolustusvoimien ravitsemispalvelujen tuottamiseen tarvittava käyttö- ja vaihto-omaisuus on tarkoitus siirtää perustettavalle yhtiölle. Omaisuuden arvo on noin 7,2 milj. euroa. Jos yhtiö häviää puolustusvoimien ruokahuoltoa koskevan kilpailutuksen, sitoutuu se, uuden palveluntuottajan niin pyytäessä, myymään suurkeittiölaitteet tasearvolla.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Puolustusministeriön yhteisen viran, hallitusneuvos, keskusosaston päällikkönä, nimike muutetaan 1.2.2012 lukien osastopäälliköksi.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virka avautuu 1.2.2012 viran nykyisen haltijan jäädessä eläkkeelle. Tässä yhteydessä erittelyviran nimi muutetaan vastaamaan muiden osastopäälliköiden virkanimikkeitä ja kelpoisuusehtoja sekä valtionhallinnon johtajapolitiikan linjauksia.


2012 talousarvio18 678 000
2011 III lisätalousarvio261 000
2011 talousarvio18 645 000
2010 tilinpäätös18 732 000