Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 63 092 000 euroa.

Käyttösuunnitelma
   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 218 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)210 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 213 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan15 068 000
05.YKSOS:n menot (UNMISS-operaatio), Etelä-Sudan40 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)40 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 230 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma15 000 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot168 000
12.Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot500 000
13.Atalanta-operaation menot350 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot12 000 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin9 055 000
Yhteensä63 092 000

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Vähennys 3 564 000 euroa talousarvioesityksen 66 656 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että käyttösuunnitelmakohta 14. on poistettu EU:n Libyan operaation päättymisestä johtuen sekä käyttösuunnitelmakohdan 15. määrärahaa on vähennetty 2 994 000 euroa johtuen Libanonin operaation aloituksen myöhentämisestä toukokuuhun 2012.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahaa on vähennetty 1 009 000 euroa Kosovon operaation kustannusten tarkentumisesta johtuen, käyttösuunnitelmakohdan 04. määrärahaa on vähennetty 2 932 000 euroa Afganistanin operaation helikopterievakuointikyvyn peruuntumisen johdosta, käyttösuunnitelmakohdan 05. nimi on muutettu Sudanin uutta operaatiota vastaavaksi, käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaa on lisätty 38 000 euroa SAC:n Unkariin sijoitetun henkilöstön palkkauskustannusten tarkentumisesta johtuen, käyttösuunnitelmakohdan 11. määrärahaa on vähennetty 152 000 euroa EU:n Somalian koulutusoperaation kustannusten tarkentumisesta johtuen. Muutosten johdosta vapautuneet määrärahat 4 055 000 euroa on siirretty käyttösuunnitelmakohtaan 20.


2012 talousarvio63 092 000
2011 III lisätalousarvio-146 000
2011 talousarvio59 620 000
2010 tilinpäätös59 137 000