Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       10. Militärt försvar
       30. Militär krishantering
            20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 158 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)1 097 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten2 295 000
04.Resolute Support-insatsen, Afghanistan7 385 000
05.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak14 520 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser6 416 000
08.Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor11 800 000
10.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet230 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia365 000
15.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon12 245 000
16.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali280 000
17.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)653 000
19.Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)475 000
20.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering619 000
Sammanlagt 58 380 000

Förklaring: Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 och hänför sig till punkt 20 i dispositionsplanen.


2019 I tilläggsb.-158 000
2019 budget58 538 000
2018 I tilläggsb.1 357 000
2018 budget57 024 000
2017 bokslut57 359 000