Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Militärt försvar

Statsbudgeten 2019

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 158 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 097 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 295 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 385 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 14 520 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 6 416 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 11 800 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 230 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 365 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 245 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 280 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 653 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 619 000
Sammanlagt   58 380 000

Förklaring:Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 och hänför sig till punkt 20 i dispositionsplanen.


2019 I tilläggsb. -158 000
2019 budget 58 538 000
2018 I tilläggsb. 1 357 000
2018 budget 57 024 000
2017 bokslut 57 359 000