Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2019

20. RajavartiolaitosPDF-versio

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 234 210 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 276 000 euroa talousarvioesityksen 232 934 000 euroon nähden aiheutuu uudesta STUVE TOSI-palvelusta


2019 talousarvio 234 210 000
2018 II lisätalousarvio 970 000
2018 I lisätalousarvio 1 860 000
2018 talousarvio 235 292 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Valtuus

Mikäli vuoden 2018 talousarviossa myönnettyä meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2019.

Selvitysosa:Päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Meriveneiden hankinta on viivästynyt kilpailutuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Syksyllä 2018 saaduista tarjouksista yksikään ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Tästä syytä kilpailutus jouduttiin uusimaan ja hankintapäätös voi siirtyä vuodelle 2019.


2019 talousarvio 9 010 000
2018 talousarvio 15 500 000
2017 tilinpäätös 13 641 000