Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 425 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 14 545 000 euroon nähden on 120 000 euroa, missä on otettu huomiooon vähennyksenä 290 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 170 000 euroa johtuen kahden henkilötyövuoden lisäyksestä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehtäviin.


2019 talousarvio 14 425 000
2018 I lisätalousarvio 163 000
2018 talousarvio 13 811 000
2017 tilinpäätös 13 802 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 665 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 500 000 euroa talousarvioesityksen 20 165 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2016 määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista ja johtuu pääosin tämän rahoitusohjelmakauden alkuvuosien hankkeiden viivästymisestä ISF-B -rahoitusvälineellä rahoitettavien hankkeiden osalta.


2019 talousarvio 30 665 000
2018 I lisätalousarvio -3 680 000
2018 talousarvio 22 555 000
2017 tilinpäätös 32 424 000

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 115 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesitykseen 100 000 000 euroon nähden johtuu siitä, että momentin käyttö säilyy edellisvuosien tasolla eikä alene suunnitellusti eikä näin ollen riitä vastaamaan tämän hetkiseen toimintamenomomenttien käytettävissä olevaan määrärahatasoon.


2019 talousarvio 115 000 000
2018 II lisätalousarvio 15 000 000
2018 talousarvio 100 409 000
2017 tilinpäätös 117 824 753